HERB Rzeszowa

HERB Rzeszowa

W okresie staropolskim miasto Rzeszów używało co najmniej dwóch pieczęci herbowych. Pierwsza z nich odciśnięta była na dokumentach z XVI, XVII i XVIII wieku. Historycy jednak uważają, że gotycki napis w otoku daje sądzić iż pieczęć pochodzi jeszcze z XV wieku. Na pieczęci tej jest godło w postaci krzyża kawalerskiego o prostych ramionach.


Najstarszy herb z XV wieku

Druga pieczęć, na której są już renesansowe litery używana była w XVI wieku. Godło na tej pieczęci to również krzyż kawalerski, ale bardziej subtelny w kształcie, o lekko wklęsłych ramionach. Z uwagi na to, że godło występuje na odciskach pieczęci na aktach w XV wieku, uważa się, że Rzeszów posiadał godło już w XV wieku.

W drugiej połowie XVIII wieku, w czasie zaborów herb miasta uległ poważnym zmianom. Było to w 1788 r. kiedy cesarz austriacki Józef II, zarządził uzupełnienie niektórych herbów lokalnych o dodatkowe elementy. Dotyczyło to również rzeszowskiego. W centralnym miejscu herbu umieszczono postument ze schodkami, na którym położona była otwarta księga oraz skrzyżowane miecz i kaduceusz. Na frontowej ścianie postumentu umieszczona była tarcza z dotychczasowym godłem miasta – krzyżem kawalerskim. Wzdłuż postumentu zwisały po jego dwóch bokach girlandy. Uważa się, że postument miał przedstawiać kamienną skrzynię na przywileje nadane miastu. Do czasów odzyskania niepodległości herb praktycznie się nie zmieniał. Raz był przedstawiany na tarczy, czasami bez niej.


Herb z okresu zaborów XVIII –

W drugiej połowie XIX wieku miasto przez pewien okres używało na pieczęciach herbu złożonego. Tarcza sercowa z herbem miasta została nałożona na czteropolowy herb Galicji, Lodomerii, Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego.

W marcu 1934 roku Rada Miejska podjęła uchwałę, że na urzędowych oznakach i pieczęciach Zarządu Miasta widnieć będzie historyczny herb Rzeszowa. Tą uchwałę przedstawiono do zatwierdzenia Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które nie zatwierdziło tego pomysłu.


Herb z okresu zaborów p.XX

W latach trzydziestych używano herbu w postaci krzyża umieszczonego na czerwonym polu. Był to tzw. herb "józefiański". Po drugiej wojnie światowej w czasach PRL-u herby miejskie traktowano jako przeżytek. Dlatego nie było w tamtych czasach żadnych uregulowań prawnych. Obowiązującym herbem był krzyż na błękitnym tle.

Dopiero zmiany ustrojowe przyczyniły się do uregulowania sytuacji z herbami. W oparciu o Ustawę o samorządzie terytorialnym z marca 1990 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwaliła w dniu 30 sierpnia 1990 r., że herbem miasta Rzeszowa jest srebrny krzyż kawalerski na niebieskim polu.


Współczesny herb Rzeszowa

Informacje w oparciu o artykuł z Super Nowości z dnia 19.01.2004 r. str. X

Żródło: www.slavres.friko.pl

ja mam pytanie czemy zamiast herbu jest zajebisty hosting

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top