Szkolenie autocad w rzeszowie współfinansowane z efs

Centrum Szkoleniowe Masterlang ogłasza nabór na szkolenia z zakresu wspomagania projektowania z wykorzystaniem komputerowych technik modelowania i prezentacji architektury, organizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw pt.: „Specjalistyczne szkolenia kluczem do kariery.”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie prowadzimy nabór na szkolenie AutoCAD, które rozpocznie się już 03 lipca 2010 r. Kolejne spotkania odbędą się 10 lipca 2010 r., 17 lipca 2010 r. oraz 24 lipca 2010 r. Szkolenie będzie się odbywać w Rzeszowie.

TAKŻE DLA STUDENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z FIRMAMI WYKORZYSTUJĄCYMI AUTOCADA !!!!

Szkolenie będzie prowadzone przez firmę BIŚ COMPUTERS z Krakowa posiadającą status Autodesk Authorized Training Center (Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk), współpracującą wyłącznie z Autoryzowanymi Instruktorami Autodesk.
Strona internetowa wykonawcy Bi? Computers. Oprogramowanie i szkolenia Autodesk – AutoCAD, Revit, 3ds Max.

Wszystkim uczestnikom oferujemy:
30 godzin szkoleń (24 godziny w formie stacjonarnej oraz 6 godzin w formie e-learningu) organizowanych w soboty
niezbędne materiały szkoleniowe, w tym podręczniki
wykładowców posiadających wiedzę branżową oraz umiejętności dydaktyczne poparte doświadczeniem zawodowym
Certyfikaty Ukończenia Szkolenia Autodesk (Autodesk Certificate of Completion) wystawiane przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk dla wszystkich uczestników
możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu ECDL CAD zakończonego wydaniem certyfikatów ECDL CAD dla uczestników, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu
refundację kosztów dojazdu na szkolenia
zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi
poczęstunek.

Koszt szkolenia (wkład własny uczestnika) wynosi tylko 216,80 zł (10% kosztów szkolenia).

Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych:
dorosłych – powyżej 18 roku życia
zamieszkujących powiat rzeszowski lub miasto Rzeszów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu)
zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z sektora budowlanego lub przemysłowego (w rozumieniu Kodeksu pracy: pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu cywilnego: w szczególności podejmujące współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia, umowy o dzieło)
nieprowadzących własnej działalności gospodarczej
posiadających co najmniej wykształcenie średnie
gotowych pokryć 10% kosztów szkolenia
z własnej inicjatywy zgłaszających chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe informacje o Projekcie można uzyskać w Biurze Projektu pod numerem telefonu 660 460 272 begin_of_the_skype_highlighting**************660 460 272******end_of_the_skype_highlighting (w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 18.00) lub pisząc na adres e-mail: biuro@szkolenia-rzeszow.eu

Zapraszamy do udziału w Projekcie!!!

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top